เมษายน 28 2016
1461296766921[1]

อบต.หนองเทาเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน

1461296765309[1]1461296766921[1]1461296465414[1]1461296502153[1]1461296797020[1]

จากเหตุการพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา อบต.หนองเทาได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจา่กการสำรวจพบผู้เสียหายดังนี้

บ้านหนองเทา หมู่ที่ 1 จำนวน 13 หลังคาเรือน

บ้านหาดทรายเพ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 หลังคาเรือน

บ้านตาลท่า หมู่ที่ 6 จำนวน 11 หลังคาเรือน

บ้านหนองเทา หมู่ที่ 7 จำนวน 3 หลังคาเรือน

ทางอบต.หนองเทาได้ดำเนินการซ่อมแซมและเยียวยาผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว