เมษายน 28 2016
1461296672014[1]

ตักบาตรงานปาริวาสกรรม วัดพุทธนิมิต ตำบลหนองเทา

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา โดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา คณะผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและร่วมกันตักบาตรในงานปาริวาสกรรม ณวัด พุทธนิมิต ตำบลหนองเทา ซึ่งงานปาริวาสกรรม                                   จัดระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน 2559                                                                                                                                                                                                                  1461296672014[1]1461296674414[1]                                                                                 1461296701558[1]1461296718830[1]