เมษายน 21 2016
1

คณะผู้บริหาร อบต.หนองเทา

 

 นายพิทักษ์ คังกัน นายก อบต.หนองเทา
            นายพิทักษ์ คังกัน
            นายก อบต.หนองเทา                     
เลขาฯ นายก อบต.หนองเทา
         นายวิทยา เกษสิมมา                 เลขาฯนายกอบต.หนองเทา
นาย บุญประคม รองนายก อบต.หนองเทา
            นายก้าน บุญประคม
          รองนายกอบต.หนองเทา
นายปฏิวัติ แสงบา รองนายก อบต.หนองเทา
            นายปฏิวัติ แสงบา
        รองนายกอบต.หนองเทา