มีนาคม 24 2016
1458801831898

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล อ.เมืองนครพนม

FB_IMG_1458837529990

FB_IMG_1458837534979