มีนาคม 24 2016
1458794724041

ห่วงใยใส่ใจต้านภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)สาขา ท่าอุเทนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาโดยท่านปฎิวัติ แสงบา (รองนายก)และท่านวิทยา เกษสิมมา (เลขานุการฯ)พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มตามโครงการฯและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนต่อไป145879472208814587947295031458794740865