http://nongthao.localgov59.in.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/

สภาพทั่วไป

ตำบลหนองเทาอยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอท่าอุเทน มีลักษณะพื้นที่ของตำบลทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง ยาวประมาณ 10 ก.ม.อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 47 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด 77 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งตำบลประมาณ 16,672 ไร่ หรือประมาณ 26.5 ตารางกิโลเมตร 

Download (PDF, 284KB)


อาณาเขตติดต่อ
1. ทิศเหนือ ติดบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพะทาย
2. ทิศใต้ ติดกับบ้านนากะเสริม ตำบลพนอม
3. ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำโขง ยาวตลอดเขต
4. ทิศตะวันตก ติดกับบ้านเสียวสงคราม